Egzamin końcowy

Przed wypełnieniem Egzaminu zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  1. Egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników szkolenia.
  2. Wynik egzaminu jest jedną z części składowych przyznania końcowgo certyfikatu.
  3. Na początku należy uzupełnić adres e-mail wykorzystany przy rejestracji do programu edukacyjnego.
  4. Egzamin należy wypełnić tylko 1 raz.
  5. Wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru.
  6. Za każdą poprawną odpowiedź przysługuje 1 pkt.
  7. Zaliczenie następuję od 60 % poprawnych odpowiedzi.


Organizator:
Grantodawca:
Fundacja Fakty Medyczne
AstraZeneca

Patronat:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
PTP
Uniwersytet Medyczny Wrocław