Warsztaty dotyczące przebiegu rozmowy edukacyjnej z pacjentem – CZĘŚĆ II

Organizator:
Grantodawca:
Fundacja Fakty Medyczne
AstraZeneca

Patronat:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
PTP
Uniwersytet Medyczny Wrocław